When Spoken Poets Gather & Cebu Sits to Listen

You’re supposed to get up the stage. You fumble over the microphone stand, or with the help of a crew, set the microphone at a height that’s able to capture your night’s chosen expression:  spoken poetry. It was the first Cebu Literary Festival Open Mic + Music — one down and two more to come for … Continue reading When Spoken Poets Gather & Cebu Sits to Listen

Lahat

Binigay ko sa'yo ang lahat Sige, simulan natin sa mga lobo, sa placard na bitbit ko, sa sorpresa dahil nais ko'ng gawing espesyal ang araw ng kapanganakan mo dahil sa pagdating mo sa mundo nasilayan ka ng puso ko.   Balikan natin ang mga kuwento-kuwento, mga detalyeng naririnig ko, mga lihim na may kalakip na … Continue reading Lahat