Chinnie

https://unsplash.com/laurenlivingston

Hinay nga nidagayday ang dugo sa ulo sa bata padulong sa iyang gamay nga aping. Gatuu ko nga mau na tu ang ulahing hulagway nga akung bitbitun dala sa kangitngit pero sayup ko.

“Chinnie, anak?!”

Gatiyabaw ang inahan atbang naku. Hanap sa sinugdanan akung pananaw maung naningkamut kug focus sa eksena sa akung atubangan. Kilid sa inahan galingkud ang anak nga lalaki, murag iyang kamaguwangan. Gahilak ug tanaw sa iyang manghud nga padayung gapiyung.

“Tabaang, tabangi mi! Chinnie!”

Lisud sabtun ang mga panghitabo mau akong balikan amung gi-agian. Nagkaduul ang jeep sa amung balay ug nagkanipis ang mga tawu sulud sa jeep. Kay luag-luag na, nagparayig si Chinnie sa iyang mama. “Ma, di naku musabak, tupad kung kuyaaa.” “O sige basta mugunit ka ni Kuya ha,” ana iyang mama. Nilingkud si Chinnie tupad ni Kuya nga gaduwa pud sa iyang gadget. Kay walay officer sa kalsada, dugay kaayu nakalusut amung jeep sa IT Park. Mau katung nakalugar ang drayber, gipabulhut dyud niya dayun ang jeep. Ug sa dihang naay pedestrian nga kalit nga nitabuk, dayun pug paningkamut ug preno ang drayber apan naulahi na ang tanan. Nabungguan sad ang jeep ug private vehicle sa likud. Maayung pagkadasuk sa ulo ni Chinnie sa puthaw sa jeep. 

Ako man pud diay sa? Maayung pagkabu-ak sa akung rib cage. Na-unay akung organs sa akung bu-ak nga bukug pero…nganung wa man kuy mabating sakit sa lawas? Gaan pa man gani akung pamati.

Minaug nalang ko gawas sa lumping nga jeep. Naabut na dyud ang ambulansya nga makasalbar namu pero bisag usa sa mga medics wa muduul nako. Nagpakilid nalang ko ug nagtanaw nila. Naay namira sa akung sinina; niay gamay nga mga kamut: si Chinnie! Gibutang na sa stretcher ang lawas sa batang babayi. Nahunung napud sa pagpanawag iyang inahan kaniya.

“Dali na, ate.” Gikuptan naku ang kamut ni Chinnie ug nagkuyug mi ug lakaw padulong sa kamingaw nga kami-kami ray makadunggug.

Advertisements

Say what you think!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s