Dinner Time

https://unsplash.com/frantzou

Time Out: 5:01 PM

Pagnaug sa elevator: 5:05 PM

Pagtabuk sa duha ka eskina ug pag-abut sa Immaculada: 5:11 PM

Paghuwat sa eskina ug 04H nga jeep: 5:59 PM

Pirmi na lang ing-ani ang akung biyahe pa-uli sa Plaza Housing. Gadali-dali. Wa nay pwedeng agi-un kay ga-apas sa oras, sa sakyanan. Kung swertihun, makasakay dayun ko ig abut sa eskina. Kung dimalasun, maglakaw pa ko sa unahan, sa Asilo o di kaha Gorordo Ave. para ig naug sa pasahero, mapulihan dayun. Abug, singut, samuk. “Nganu na diay ni?”

Kahinumdum pa ko sauna katung gatrabaho pa ko sa Escario, ig log out nakug 5:05 sa hapon, maabut naku sa Housing ig 5:40. Usahay ig naay bangga, maabtan o kundi malapasan ug usa ka oras. Pagbalhin namug opisina sa Ayala, mas paspas kung makasakay ug jeep. Apan sa mga miaging panahun, nagkadaghan ang trabaho sa siyudad. Natural, midaghan pud ang tawu ug sakyanan nga pribado ug pampubliko. Wala maka-apas ang sistema sa kalsada; ang resulta, kining traffic. “Haii…”

Dili baya jud ko ganahan nga ma-abtan sa akung dinner time diri sa kalsada, sulod sa jeep ug tupad sa ubang mga pasahero. Lisud kaayu ning magsagul ang baho sa padung uli ug padung trabaho. Makalipung ang anghit ug isug nga pahumut. Beeep, beeep. “Pistul!”

Ni-vibrate akung iPhone. Milili ko sa akung relo. “Diosmio!” Naa na lay napu ka minuto before ten. “Pisti..” Taymsa, unsaun ko kaha ni? Naa pa mi sa ngitngit nga bahin sa Gorordo, atubangan lang sa sirado na nga bangko. Pawung ang suga sa poste, pundir siguro. Ang suga sulod pud sa jeep kay gaduwa-duwa sa akung pananaw. Ug ang huumuuut nga bahuu sa dugo sa mga pasahero murag gi-vaccuum tanan sa akung ilong.

Gitutukan nako ang bata nga galingkud sa atbang ug gi-ngisihan. “It’s dinner time!” 

Ug ang amung jeep padayung gihabulan sa akung kangitngit.

Advertisements

Say what you think!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s